Snadné učení

Projekt Snadné učení vychází částečně z poznatků metody One Brain, také z nauky o mozku, kdy víme, že je náš mozek rozdělen na dvě hemisféry a je vhodné, aby byly v rovnováze a spolupracovaly. Také z velké části z arteterapie, která dětem pomocí výtvarného vyjádření pomáhá odhalit vlastní psychické možnosti a dává šanci nalézt místo a úlohu v životě.

Kurz je určen pro děti od 6 - 12 let, které mají různé poruchy učení, pletou se jim písmenka, nedokáží se dlouho soustředit, nerady chodí do školy, ale i pro děti, které se přípravě do školy hodně věnují, ale jejich výsledky tomu neodpovídají. 

Kurz Snadné učení je vhodný též pro děti, které prodělaly nějakou událost, která negativně zasáhla do jejich života. Např. rozvod rodičů, stěhování, přechod do jiné školy, spory se spolužáky atd. Tyto negativní zážitky mohou dítě podvědomě ovlivňovat a bránit mu naplno rozvinout své sebevědomí a sebedůvěru. 

SNADNÉ UČENÍ je pro děti jednoduchá, zábavná a bezpečná cesta, jak najít ztracenou sebedůvěru, sebejistotu a projít tak dětstvím zlehka a s radostí.

Pro více informací:

https://www.snadneuceni.cz