Rodinné a systemické konstelace

Rodinné konstelace dle Berta Hellingera jsou prožitkovou metodou, která nám pomůže najít odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Je to metoda, která nám pomůže odhalit příčinu problému a zároveň nám pomůže získat návod k jeho odstranění.

Rodinné konstelace pomohou nalézt zdroj vlastní síly, jsou navíc výborným prostředkem vlastního sebe rozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami.

V každém systému (rodině či firmě) musí fungovat rovnováha, každý člen má zde své místo. Pokud je rovnováha systému nějakým způsobem narušena (nepřiznání či neuznání člena rodiny, potrat, předčasné úmrtí či násilné ukončení života, .... ), může to nevědomě ovlivnit i životy dalších generací. Nevědomá touha obnovit tento systém nás vede k identifikaci s vyloučenými, zapomenutými nebo mrtvými předky aniž bychom věděli, jaký vliv to může mít na náš součastný život.Co je dobré vědět před seminářem:

Účastník by měl být starší 18.let. Pokud je účastník v péči psychologa či psychiatra, měl by informovat svého ošetřujícího lékaře o účasti na kurzu, popřípadě přijít se svým lékařem. Měl by si být rovněž vědom, že rodinné konstelace nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči, a po celou dobu trvání kurzu za sebe nese zodpovědnost.

Rozhodnete - li seminář absolvovat, je vhodné znát základní fakta o vaší původní rodině a pokud jste v partnerském svazku, tak i o současné rodině. Nemůžete - li je již zjistit, nevadí, konstelace se dají stavět i lidem, kteří byli například adoptováni a neví nic o své biologické rodině.

Do nejbližší původní rodiny patříme my, sourozenci, nevlastní sourozenci, rodiče, sourozenci rodičů i nevlastní, partneři rodičů, bývalí manželé a manželky, někdy i prarodiče. Do současné rodiny spadáme my, partner, naše děti, naši bývalí partneři. Prospěšné je také nakreslení si vlastního rodinného genogramu. Genogram představuje vizuální mapu našeho rodokmenu, do kterého se zakreslují informace o rodinných vztazích během několika generací. Pomocí genogramu můžeme vyzkoumat červenou nit, která se táhne napříč generacemi a ovlivňuje tak i náš život


Jaká fakta je dobré zjistit:

Zemřel někdo z rodiny předčasně? Předčasně znamená do 50let a nezapomínejte na interrupce.

Zemřel někdo ve válce nebo na následky války?

Byl někdo ve válce nebo v legiích?

Zavinil někdo ve vaší rodině neúmyslné zabití nebo byl sám obětí?

Byl ve vaší rodině vrah nebo oběť vraždy (např. ze žárlivosti, z pomsty, kvůli majetku atd.)?

Ukončil někdo svůj život dobrovolně?

Jsou ve vaší rodině sirotci, levobočci či měl někdo velmi těžký osud?

Byl někdo v koncentračním táboře, gulagu, odboji, u partyzánů či byl politicky perzekuován?

Byl někdo ve vězení, ať už politickém nebo hospodářském?

Byl někdo vyhoštěn ze země nebo odešel do exilu dobrovolně? Žije někdo v cizině?

Ztratila vaše rodina, ať už z jakéhokoliv důvodu, majetek? Nebyl náhodou vyděděn sourozenec?

Nebyl v rodině někdo, kdo si nemohl vzít svoji lásku?

Byl někdo z rodiny v klášteře?

Byl někdo na misii v zahraničí?

Rozvody - odloučení - rozloučení v rodině

Postižení členové v rodině (mentálně, tělesně, psychicky)

Byl někdo dlouhodobě hospitalizován?

Závislosti v rodině, např. na alkoholu, drogách, jídle, vztazích atd.

Existují v rodině nějaká tajemství - tabu témata, o kterých se nemluví?

Zvláštní osudy v rodině - cizinci

Byl někdo v rodině adoptován nebo byl dán k adopci?